Fritidsbygg på Frosta


Nøkkelferdige hytter på Frosta

Tomt, tomt med råbygg, eller nøkkelferdig hytte. Ditt valg!

Fra Trondheim tar det omtrent 55 minutter å kjøre ut til Frosta.

Fri-Bo: hytter og tomter

For deg som er interessert i fritidsbygg på Frosta. Du kan lese mer om dette på Fri-Bo sin hjemmeside:

www.fribobygg.no

Fri-Bo